Over

Geschiedenis

De Schubert Stichting werd opgericht in 1993 op initiatief van Vincent Verheijen en stelt zich ten doel om de bestudering en uitvoering van Schuberts werken te bevorderen, in het bijzonder van zijn liedoeuvre.

In de loop der jaren organiseerde de Schubert Stichting, deels in samenwerking met ander organisaties een indrukwekkende reeks van activiteiten. Daartoe telde een hele reeks van concerten, waarbij niet alleen liederen, maar ook pianosonates en pianotrio’s en werken voor strijkers werden uitgevoerd. Ook werkte de Schubert Stichting mee aan enkele radioprogramma’s. De Schubert Stichting is initiator van de gelijknamige masterclass voor professionele duo’s zang en piano, een internationale kweekvijver voor jonge liedvertolkers. Tijdens die masterclass behandelden Robert Holl, bas-bariton en Rudolf Jansen, pianist een groot aantal Schubertliederen. Ook deze masterclass werd een aantal jaar via radio 4 uitgezonden. Sinds 1995 realiseerde de stichting tien edities waaraan 148 zangers en pianisten deelnamen, afkomstig uit 26 landen. Gereputeerde zangeressen zoals Elly Ameling, sopraan, Jard van Nes, mezzo-sopraan en Charlotte Margiono, sopraan gaven gastcolleges, met een muzikale en tekstuele analyse van respectievelijk Schubert-, Mahler- en Straussliederen. Deze voor het publiek toegankelijke tweejaarlijkse masterclass ondervond grote waardering en gold als een unicum in de wereld van de internationale liedkunst. In 2015 werd de elfde editie van de masterclass verzorgd door de bariton Henk Neven en pianist Henk Eijsackers.

Tussen 2015 – 2020 zijn er door omstandigheden geen activiteiten uitgevoerd door de Schubert Stichting. In 2021 heeft Steven Matthijsen, in 1990 oprichter van de Zeister Muziek Dagen en in 2015 initiatiefnemer van het Internationaal Lied Festival Zeist, het initiatief genomen de Schubert Stichting nieuw leven in te blazen.

Doelstelling

Franz Schubert was een fenomenale componist. De belangstelling voor zijn muziek levend houden en verbreden, dat is onze doelstelling. Speerpunten voor het realiseren van dit doel zijn:

Interactie met andere kunstdisciplines in de vorm van Schubertiades;

Muzikale ontwikkelingen van de jeugd, ‘Schubert en de jeugd’ met optredens door jonge kunstenaars, evenementen voor scholieren en masterclasses;

Uitbreiding en verspreiding van de kennis over Schuberts muziek en teksten;

Organisatie

De Schubert Stichting heeft een drieledig bestuur bestaande uit:

– Steven Matthijsen, voorzitter;
– Wim Bekkers, secretaris; 
– Jeanette den Hartogh, penningmeester.
– Wim van der Stelt, bestuurslid

 

De artistieke leiding is in handen van pianist Daan Boertien.
Artistiek advies krijgt de Schubert Stichting van bariton Maarten Koningsberger.

Bas-bariton Robert Holl is beschermheer en staat de stichting met raad en daad bij.
Organisatie en productie van de ‘SchoolSchubertiades’ valt onder de verantwoordelijkheid van Mariette Koenders.
Assistentie bij fondsenwerving wordt verleend door Ben van Rooij.

 

Comité van Aanbeveling:
– Thomas Oliemans;
– Annett Andriesen;
– Patrick van der Linden;
– Leo Samama;
– Paul Schnabel;
– Lex Bohlmeijer.

 

Contactgegevens:
Cor Ruyslaan 12 
3584 GD Utrecht
Tel. 06 53 13 13 34

IBAN: NL 56 RABO 0383538793

KvK-nummer: 41212920

Culturele ANBI status

De Schubert Stichting heeft de status van een culturele ANBI. Dit houdt in dat de Stichting over uw schenking of legaat geen belasting hoeft te betalen. Bij giften aan een culturele ANBI mag u 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting. Bedrijven die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

 

Voor uw informatie staan hieronder de gegevens over onze Stichting als culturele ANBI organisatie:

De naam: Schubert Stichting
Het fiscaal nummer: 8037.32.430
Het KvK-nummer: 41212920
Contactgegevens: Cor Ruyslaan 12, 3584GD Utrecht, tel. 06 53 13 13 34
Bestuurssamenstelling: zie hierboven bij  Organisatie
Het beleidsplan: Klik hier voor het Beleidsplan
Het beloningsbeleid: bestuursleden ontvangen geen beloning
De doelstelling: zie Doelstelling
Financiële verantwoording: zie Financiële verantwoording

Meer informatie over de ANBI-regeling vindt u ook op de Belastingdienst-website.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden over fiscaal voordelig schenken of nalaten aan de Schubert Stichting? Neem dan contact op: 06 53 13 13 34 of per email.

Financiële verantwoording