SchoolSchubertiades

Theatrale muzikale voorstelling rond Franz Schubert in een coproductie tussen professionele musici en leerlingen, op de eigen middelbare school: een SchoolSchubertiade!

Waarom een SchoolSchubertiade

Een SchoolSchubertiade betekent een speelse kennismaking door scholieren met klassieke muziek. Leerlingen ervaren hoe je emoties, zoals het gevoel er niet helemaal bij te horen, eenzaamheid, moeilijke keuzes maken of liefdesverdriet kunt vertalen in muziek, zang, dans of andere creatieve uitingen. En dit samen met professionele musici uiten aan publiek, liefst in een bijzondere, passende omgeving zoals een concertzaal of een kerk.

Door middel van een SchoolSchubertiade ontdekken leerlingen dat klassieke muziek, evenals moderne kunstuitingen, een goede manier zijn om je gevoelens te uiten en bespreekbaar te maken. Bovendien maken zij kennis met de bijzondere muziek van Franz Schubert.

Wat is een SchoolSchubertiade

De SchoolSchubertiade bestaat uit een concert van 45 minuten waarin leerlingen samen en met steun van professionele artiesten liederen uit Schuberts repertoire en/of zijn tijdgenoten naar voren brengen. Ook hedendaagse artistieke uitingen kunnen worden gebracht.

 

Professionele musici, een zanger en een pianist begeleiden de leerlingen tijdens het concert en voeren ook zelf, veelal samen met de leerlingen de liederen en begeleidende muziek uit.

 

Leerlingen bereiden de voorstelling voor tijdens (CKV-)lessen aan de hand van thema’s uit Schuberts repertoire (zoals: buiten de groep vallen, onbeantwoorde liefde, isolatie, etc.)

Een aantal van hen neemt deel aan de voorstelling, bijvoorbeeld met een gedicht, een kunstwerk, een film/video, een lied, een spoken word of een eigen compositie.

 

Voorafgaand aan de voorstelling hebben de artiesten zichzelf geïntroduceerd bij de leerlingen en daarna twee lessen verzorgd.

Organisatie

In overleg tussen de school en de uitvoerenden krijgt de voorstelling vorm door:

1. kennismaking met de docent/contactpersoon van de school, die de schoolacties kan coördineren. Hierbij lichten we mogelijke thema’s toe en overleggen over mogelijke raakvlakken met verschillende kunstvormen (CKV) en bijvoorbeeld ook de vakken Nederlands en Duits;

2. afstemming over inpassing schoolfocus in het programma en maken van praktische afspraken;

3. twee lesbegeleidingen waarbij we in samenwerking met de betrokken docent(-en) het concert voorbereiden; en

4. uitvoeren van de voorstelling.

 

De uitvoerende artiesten/docenten

Het project SchoolSchubertiades wordt uitgevoerd in samenwerking met Heleen Vegter (pianist) en Eva Kroon (alt-mezzo).

Planning

De eerste SchoolSchubertiade in 2023 vindt plaats bij NXT Doorn!
Graag organiseren we er dit jaar drie tot vijf. Heeft u belangstelling? Neem dan contact op met Mariette Koenders via info@schubertstichting.nl, zij maakt graag een afspraak om de mogelijkheden op uw school te bespreken.

 

Op 31 maart 2022 werd de eerste SchoolSchubertiade afgesloten met leerlingen van de eindexamenklassen muziek van VSO Bartiméus College in Zeist. Op 4 november 2022 werd de tweede SchoolSchubertiade afgerond met de koorklas van het Maurick College in de Lambertuskerk in Vught.

Beide voorstellingen waren een groot succes!

Voorbeeld

SchoolSchubertiade voor leerlingen van de eindexamenklassen muziek van VSO Bartiméus College op donderdag 31 maart in Zeist: