Masterclass Robert Holl

Robert Holl, masterdonderdag 19 mei 2022

10.15 - 16.45 uur

Voor beginnende liedduo’s is het van doorslaggevend belang om in ontwikkeling te blijven na afloop van hun studie. De masterclass voorziet daarin. Deze voor het publiek toegankelijke interpretatiecursus behandelde zanger en pianist als gelijkwaardig en een onlosmakelijke eenheid. Een dergelijke benadering is uniek, gelet op de dikwijls eenzijdige aandacht voor de zanger. Beide musici vergroten daardoor als duo hun artistieke zeggingskracht. De docenten belichtte zowel de zang- als de pianopartij en toonden aan dat een pianist een zanger wel degelijk kan stimuleren door impulsen te geven of door juist tegengestelde kleuren aan te brengen. De kennis en ervaring die zij inbrachten gaven de masterclass bij voorbaat een bijzonder karakter.

 

Deze masterclass werd georganiseerd door het Internationaal Lied Festival Zeist i.s.m. de Schubert Stichting.