SchoolSchubertiades 2022

Theatrale muzikale voorstellingen rond Winterreise van Franz Schubert in een coproductie tussen artiesten en leerlingen, op de eigen middelbare school: een SchoolSchubertiade!

Waarom een SchoolSchubertiade

Het gevoel er niet helemaal bij te horen is voor iedereen herkenbaar en ook van alle tijden; vereenzaming, moeilijke keuzes maken, vreemdelingenproblematiek en liefdesverdriet vormen de verbinding tussen de liederen uit Schuberts Winterreise van 200 jaar geleden en de actualiteit van dit moment.
Onze schoolvoorstelling biedt de kans dit te ontdekken; we zetten voor leerlingen de deur op een kier….


In 2022 beoogt de Schubert Stichting 3 SchoolSchubertiades te organiseren, in samenwerking met artiesten en middelbare scholieren van 3 middelbare scholen in de regio Zeist en Utrechtse Heuvelrug of elders in het land. Door middel van zo’n SchoolSchubertiade ontdekken leerlingen dat klassieke muziek, evenals moderne kunstuitingen, een geweldige manier zijn om je gevoelens te uiten en bespreekbaar te maken. Bovendien maken zij kennis met de bijzondere muziek van Franz Schubert.

Wat is een SchoolSchubertiade

De SchoolSchubertiade bestaat uit een concert van 45 minuten waarin een paar liederen uit Schuberts Winterreise worden gezongen in de Nederlandse hertaling van Jan Rot: zo vergroten we de toegankelijkheid. Ook het Duitse origineel komt aan bod.


Musici o.a. zangers, pianisten, violisten etc. voeren de liederen en begeleidende muziek uit.


Leerlingen bereiden de voorstelling voor tijdens CKV-lessen aan de hand van onderwerpen uit Winterreise
(zoals: buiten de groep vallen, onbeantwoorde liefde, isolatie, etc.).


Een aantal van hen neemt deel aan de voorstelling, bijvoorbeeld met een muziekstuk, een gedicht, een kunstwerk, een film/video, een lied, een spoken word of raptekst.


Onderdeel van ons aanbod is een à twee uur lesbegeleiding door één van de artiesten, waarin de thema´s worden besproken, de nieuwsgierigheid van de leerlingen wordt geprikkeld en zij ideeën kunnen opdoen voor hun bijdragen. Ter afsluiting kunnen de leerlingen nog een recensie schrijven van de voorstelling.

Hoe realiseren we een Schoolschubertiade

In overleg tussen de school en de uitvoerenden krijgt de voorstelling vorm door:
1.     kennismaking met de contactpersoon van de school, die de schoolacties kan coördineren. Hierbij lichten we de thema’s van Winterreise toe en overleggen over mogelijke raakvlakken met verschillende kunstvormen (CKV) en bijvoorbeeld ook de vakken Nederlands en Duits;
2.     afstemming over inpassing schoolfocus in programma Winterreise en maken van praktische afspraken
3.     een lesbegeleiding waarbij we in samenwerking met de betrokken docenten het thema en concert voorbereiden;
4.     uitvoeren van de voorstelling.

Planning

Het jaar 2022 zien we als een pilotjaar voor de SchoolSchubertiades. Op basis van de ervaringen in 2022 beogen we in de jaren daarna de omvang van de SchoolSchubertiades te verbreden naar scholen in meerdere regio’s van het land.

 

De eerste SchoolSchubertiade werd op 31 maar 2022 afgesloten met leerlingen van de eindexamenklassen muziek van VSO Bartiméus College in Zeist. Op 4 november 2022 wordt de tweede SchoolSchubertiade afgerond met de koorklas van het Maurick College in de Lambertuskerk in Vught.

Voorbeeld

SchoolSchubertiade voor leerlingen van de eindexamenklassen muziek van VSO Bartiméus College op donderdag 31 maart in Zeist: